Profil

VISI, MISI, dan TUJUAN

bismillahirrahmanirrahim...

VISI

“Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Syar’i dan Profesional”


MISI

1. Mengembangkan pendidikan berbasis syariat dan kekaderan, menjadi jalan dakwah dan perjuangan dalam mengembangkan dan memelihara Islam yang shahih, sebagaimana para pendahulu Islam yang shalih.
2. Menyelenggarakan sistem pendidikan yang terorganisasi dengan baik dan menerapkan pola manajemen partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan yang mencakup seluruh komponen pendidikan.
4. Mewujudkan lembaga pendidikan dan pusat pembinaan yang unggul dan berprestasi.
5. Mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu dan tangguh.
6. Mewujudkan kurikulum dan program pengajaran ciri khas lembaga pendidikan.
7. Menjadi mitra pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional yaitu meningkatkan iman, takwa dan akhlak mulia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal-hal yang relevan dengan pencapaian tujuan institusi


TUJUAN

1. Menghasilkan penyelenggaraan lembaga pendidikan yang syar’i dan profesional.
2. Melahirkan dan mengembangkan potensi peserta didik yang mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’la.
3. Menghasilkan peserta didik yang memiliki pemahaman Islam yang benar, aqidah yang lurus, iman yang kuat dan berakhlak mulia serta siap menjadi kader dakwah.
4. Menghasilkan peserta didik yang unggul dalam bidang Tahfidz al-Quran, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, sesuai perkembangan fisik dan psikisnya.
5. Membentuk kemampuan profesional, amanah dan tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Memberikan kemudahan pelayanan dan akses pendidikan yang sebaik-baiknya kepada segenap putra putri kader Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin.

KUTIPAN DISKUSI...

Mohammad Fauzil Adhim


30 TAHUN MENDATANG ANAK KITA

Pelajarilah dengan sungguh-sungguh apa yang benar; apa yang haq, lebih dulu dan lebih sungguh-sungguh daripada tentang apa yang efektif. Dahulukanlah mempelajari apa yang tepat daripada apa yang memikat. Prioritaskan mempelajari apa yang benar daripada apa yang penuh gebyar. Utamakan mempelajari hal yang benar dalam mendidik daripada sekedar yang membuat sekolahmu tampak besar bertabur gelar. Sungguh, jika engkau mendahulukan apa yang engkau anggap mudah menjadikan anak hebat sebelum memahami betul apa yang benar, sangat mudah bagimu tergelincir tanpa engkau menyadari. Anak tampaknya berbinar-binar sangat mengikuti pelajaran, tetapi mereka hanya tertarik kepada caramu mengajar, tapi mereka tak tertarik belajar, tak tertarik pula menetapi kebenaran.

TESTIMONI

Ikhlasul Ardi Nugroho, S.Pd., M.Pd.


Dosen PGSD UNY, Asesor sertifikasi guru, dan Koordinator Prodi Profesi Guru UNY

Perpaduan pengelola yang memiliki ilmu syar’i dan duniawi yang mumpuni, serta kurikulum profetik, maka MI Al-Wahdah in-syaa-Allaah amanah dalam mengoptimalkan pikir, rasa dan raga putra-putri kita.

TESTIMONI

Ustadz H. Ridwan Hamidi, Lc., M.P.I., M.A.


Guru, Da’i, Ketua MIUMI Yogyakarta, Sekjen Ikatan Da'i dan Ulama Asia Tenggara

Landasan dan sumber tentang praktik ibadah umumnya diperoleh pada usia dini (usia dasar), dan akan terus terbawa hingga dewasa. Hal itu terbukti dengan pengalaman selama mengajar mata kuliah Agama Islam di beberapa Perguruan Tinggi. Sehingga peran lembaga pendidikan dasar semisal Madrasah Ibridaiyah Al-Wahdah menjadi sangat penting dalam meletakkan dasar tersebut.